pedagogija

Razvoj pojmova geometrijskih figura kod dece

Razvoj pojmova geometrijskih figura kod dece

Predškolsko obrazovanje predstavlja temelj društvene zajednice i države. Oblikovanje dece u predškolskom uzrastu jeste najvažniji i najodgovorniji deo obrazovnog sistema. Pored porodice kao centralne gradivne jedinice u procesu formiranja ličnosti deteta, predškolska ustanova se može smatrati najvažnijim saradnikom u oblikovanju dečijeg mišljenja, ponašanja i budućeg razvoja. Savremena predškolska ustanova sa svojim radnim kadrom ima zadatak …

Razvoj pojmova geometrijskih figura kod dece Read More »

Motiv žita i hleba u dečjem likovnom izražavanju – Diplomski rad

Ликовно васпитање је компонената у остваривању општег циља васпитања и развоја личности детета. У стицању ликовне културе на предшколском узрасту нарочито је поуздан пут сопственог ликовног стваралаштва, под претпоставком да је правилно вођен и заснован на законитостима развоја дечјих изражајних способности. Ликовно васпитање делује у правцу усклађивања важних психичких компонената, а има велику васпитну вредност …

Motiv žita i hleba u dečjem likovnom izražavanju – Diplomski rad Read More »

Razvoj ideje o vaspitanju i obrazovanju predškolske dece – Seminarski rad

Педагошка теорија једна је од најстаријих научних дисциплина јер су деца одувек била значајна за свако друштво. О педагокој теорији налазимо још у античкој Грчкој. Платон , Грчки фолозоф, је у својим делима тумачио суштину појма васпитања и његову улогу у постизању идеалне државе. Он је изнео идеју о систему васпитања деце раног узраста које би …

Razvoj ideje o vaspitanju i obrazovanju predškolske dece – Seminarski rad Read More »

Pedagogija – Dr Miroslav Kuka

Definicija kojom se kazuje da se pedagogija bavi vaspitanjem i obrazovanjem bila bi prihvatljiva samo ako bi se pod vaspitanjem podrazumevalo isključivo tzv. vaspitanje u užem smislu, tj. isključivo razvijanje sposobnosti i formiranje pogleda na svet (odnosno oni intencionalni uticaji na razvoj ličnosti koji su sračunati na razvijanje njenih psiho-fizičkih sposobnosti i formiranje određenih komponenata …

Pedagogija – Dr Miroslav Kuka Read More »

Motoričke igraonice u vrtiću

Prevencija je obično znatno korisnija kada se sprovodi na nivou društva u celini ili na novou grupe pojedinaca, nego individualno. Slično, donošenje strategije za preventivni rad u zajednici često je funkcionalnije nego rad na pojedinačnim slučajevima. Pojam “zdravo društvo” objedinjuje niz principa, koji strateški zadovoljavaju potrebe svih članova zajednice, te im omogućuje da budu zdraviji …

Motoričke igraonice u vrtiću Read More »