August 2021

Kontrola kvaliteta životnih namirnica

Kontrola kvaliteta životnih namirnica – Seminarski rad

SADRŽAJ UVOD.. 3 1. POJMOVNO DEFINISANJE I RAZVOJ TEORIJE KVALITETA.. 4 2. ŽIVOTNE NAMIRNICE I KONTROLA KVALITETA.. 6 2.1. Svojstva prehrambenih proizvoda kojima se ispituje kvalitet 8 2.2. Metode ispitivanja kvaliteta prehrambenih proizvoda. 8 2.3. Kontrola kvaliteta u procesu proizvodnje životnih nimirnica. 10 2.3.1. HACCP sistem.. 10 2.3.2. Prerada i čuvanje hrane  u službi kontrole …

Kontrola kvaliteta životnih namirnica – Seminarski rad Read More »

GIS i ekologija – Seminarski rad

Свет се последњих година сусреће са озбиљним последица неконтролисаног економског развија, одсуства емаптије према својој животној окплини и осећаја супериорности на свим природим појавама и живим бићима. Већина светских лидера, како политичких тако и економских, не узима у обзир једну тврдњу која се манифестује у научним круговима. Земља је живи организам и ако је нападну …

GIS i ekologija – Seminarski rad Read More »

Geografski informacioni sistemi u poljoprivredi

Geografski informacioni sistemi u poljoprivredi

Od samog nastanka računara a kasnije različitih oblika komunikacije i prenosa informacija putem informacionih mreža, uvidelo se da će ova tehnologija donotei značajne promene na svim poljima drištveno ekonomskog života ljudi. Veoma brzo javljaju se i prva digitalna preduzeća koji koriste informacione tehnologije kako bi omogućili “klasičnim” kompanijama bolju organizaciju i upravljanje preduzećem. Naravno sam …

Geografski informacioni sistemi u poljoprivredi Read More »

Finansijsko restruktuiranje neuspešnih kompanija u Srbiji

Finansijsko restruktuiranje neuspešnih kompanija u Srbiji

Privreda Republike Srbije, generalno gledano, je u veoma nezavidnom nivou. Raspad Jugoslavije i društvenog ekonomskog sistema početkom devedesetih i uništanjevanje privrednih sistema krajem devedestih dovelo je do potpunog kraha srpske privrede. Naravno ovo su najviše osetili veliki poslovni sistemi koji nisu bili u stanju da se preorjentišu niti su bili u stanju da fukcionišu u …

Finansijsko restruktuiranje neuspešnih kompanija u Srbiji Read More »

Instrumenti finansijske analize i planiranja

Instrumenti finansijske analize i planiranja

Za razliku od  tradicionalnog pristupa finansijskom menadžmentu čiji je predmet bio samo pribavljanje kapitala, razmatra njegovu upotrebu odnosno obuhvata i aktivu i pasivu bilansnog stanja. Savremeni pristup finansijskom menadžmentu treba da obezbedi da finansijski menadžment pruži naučnu osnovu za odgovore na sledeca pitanja: Koju vrstu sredstva preduzeće treba da pribavi? Koliki ukupan obim sredstava preduzeće …

Instrumenti finansijske analize i planiranja Read More »

Elektronsko regrutovanje

E-regrutovanje

Е – regrutacija je tema koja nas sve zanima, čak i studente koji je uvek nisu stigli do tržišta rada (npr. kada se traži radni staž, studentski posao ili prvi prfesionalni posao), Tema je inicijalno bila limitirana sajtovima koji nude posao, konkurse ili nalaza podudarnost (http://www.monster.com/; http://www.stepstone.com/; http://www.jobsite.co.uk/; http://jobs.euractiv.com/). Danas, i socijalne mreže mogu se …

E-regrutovanje Read More »

Egipatska umetnost

Egipatska umetnost

Монументалност египатске цивилизације још увек запањује читав свет. Свакодневна ископавања, истраживања и налази само повећавају већ богату колекцију уметнина коју је ова цивилизација оставила иза себе. Хиљаде сликара, вајара, архитеката, аигажовано јеу току три миленијума дуж целог тока Нила, ти ствараоци дивовских и сјајних творевина, немају за нас скоро никад име. Њихово деловање припада сфери …

Egipatska umetnost Read More »

Društveno odgovorni marketing

Društveno odgovorni marketing – Diplomski rad

Sa saznanjima kojima čovek danas raspolaže, mada je to relativno, o prirosi evolucije i razvoja očekivano bi bilo da se društvo svim svojim raspoloživim sredstvima usperi ka ekonomskom razvoju koji je društveno odgovoran i opravdan. Društveno odgovonro poslovanje je korak napred u evolucionom skoku čoveka, napredak ka boljem iskorištavanju onoga što posedujemo i maksimalnog prilagođavanja …

Društveno odgovorni marketing – Diplomski rad Read More »

Informacion sistemi i baze podatka

Informacion sistemi i baze podatka – Skripta

Informacioni sistemi i informacione tehnologije su vitalne komponente uspešnog poslovanja organizacija. One pospešuju (omoguduju) unapređenje poslovanja organizacija povedanjem efikasnosti i efektivnosti poslovnih procesa i procesa donošenja upravljačkih odluka, kao i realizacijom uspešnije kolaboracije (saradnje) radnih grupa u organizaciji. Na taj način, jačaju njihovu konkurentsku poziciju na učestalo promenljivom tržištu u dinamičnom globalnom okruženju. Informatičku eru …

Informacion sistemi i baze podatka – Skripta Read More »

Baze podataka GIS

Base podataka u geografskim informacionim sistemima

Tehnološki napreda čovečanstva u zantnoj meri je promeni okoličinu protoka informacija i odnos čoveka prema relacijama koje mogu nastati prikupljanjem, analiziranjem i primenom podataka. Informacija je od razvoja čoveka kao svesnog bića imala nemerljiv značaj. Prenos znanja i iskustava sa generacije na generaciju predstavlja jedan od osnovnih vidova prenosa informacija koje su presudne za opstanak …

Base podataka u geografskim informacionim sistemima Read More »