November 2020

Čovek i životna sredina

Pojam čovek ne podrazumeva plemena i narode kao što su Pigmeji, Aboridžini, Bušmani, Indijanci i ostali koji žive u savršenom skladu sa prirodom, već se misli na savremenog, urbanog čoveka sa svim civilizacijskim tekovinama, željama i bolesnim ambicijama da prirodu podredi svojim potrebama i da od toga profitira. Savremeni čovek predstavlja kosmopolitsku vrstu koja se …

Čovek i životna sredina Read More »

Otplata zajmova unazadnim jednakim otplatnim kvotama

Veliki broj izvori trvi da zajam i kamata postoje od samog početka uređenog trgovanja među ljudima. Potreba za uzimanjem zajma od poverenika može biti širokog spektra i može se kretati od građanina, preko kompanije pa sve do država što je jedan od osnovnih načina finansiranja današnjih država. Finansiranje jeste jedan dinamičan proces koji ima za …

Otplata zajmova unazadnim jednakim otplatnim kvotama Read More »

Značaj i podela voćarstva

Voćarstvo je primenjana nauka izrazito agrobiološkog karaktera. Obuhvara preko dvadeset voćnih vrsta s velikim brojem soti raznovrsnih po istorijskom postanku i biološko – privrednim osobinama, pa otuda i vrlo osetljive prema uslovima života i gajenja. Voćarstvo ima zadatak da proučaca bilošle i morfološke osovbine pitomih voćaka, ekološke činioce, načine razmnožavanja i negovanja. Kao takvo, voćarstvo …

Značaj i podela voćarstva Read More »

Organska proizvodnja

Stalnom povećanju stope rasta i profita ljudska pohleda dovela je sav ljudski živalj u opasnost. Rast bez granica se pokazao kao veoma nepovoljan za planetu Zemlju u celini pa i za ljudsko društvo. Posledice su katastrofalne, naročito po neobnovljiva prirodna bogatstva, kakva su zemljište, voda i vazduh. Mi iscrpljujemo planetu Zemlju u tolikoj meri, da …

Organska proizvodnja Read More »

Instrumenti monetarne politike: Novčano tržište

Monetarni faktori su glavna odrednica privrednog života. Povećanje novčane mase dovodi do privredne ekspanzije a smanjenje do privrednog zastoja. Uloga monetarne politike je određujuća. Takvo shvatanje je razvijeno u teorijama manipulirane valute, kreditne ekspanzije i sl. Depresiju uzrokuje deflacija, a prosperitet inflacija. Veliki uticaj ima kamatna stopa, koja, kada padne, uzrokuje povećane zalihe trgovine, rast …

Instrumenti monetarne politike: Novčano tržište Read More »

Troškovna prednost

Organizacija može ostvariti konkurentsku prednost ako ostvari i održava značajno niže troškove u odnosu na suparnike u industriji. Najniži troškovi u industriji daju povlašten status poduzeću: omogućuju mu postavljanje nižih cena od konkurenata i postizanje većeg tržišnog udela, ili veće profite pri prodaji po prosečnoj industrijskoj ceni. Troškovi moraju postati središte upravljačkih aktivnosti organizacije. Imati …

Troškovna prednost Read More »

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita

Профит је можда најача реч у привреди и једина о којој сваки од послодаваца увек размишља и труди се да је увећа. Здрава конкуренција је најбољи начин за постизање таквих резулата и напредовање друштва и самог предузећа. Иако се у поставкама које можемо видети у овом семинарском раду савршена конкуренција може сагледати као максимум глобалне …

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita Read More »

Sticanje motornih veština

Motorno učenje tj sticanje motornih veština, obuhvata učenje određenih pokreta, radnji ili razvijanje motornih veština, kao šti su: sviranje na nekom instrumentu, ra na nekoj mašini, veština skijanja, izvođenje gimnastičkih vežbi i sl. Motorne veštine se uče postepeno, obično učenjem manjih celina pokreta i njhovim povezivanjem u složene aktivnosti i radnje. Za njihovo učenje neophodno …

Sticanje motornih veština Read More »