July 2020

Fiskalna decentralizacija

Fiskalna decentralizacija

Decentralizacija je definitivno jedan zahtevan rez koji je neophodno izvršiti na našoj administrativnoj i političkog sceni. Trenutni centralizovani sistem sa sobom nosi ogroman broj nedostataka i teško ga je na bilo koji način pokrenuti jer je preobiman i nezgrapan. Konkretno, na primeru naše države moguće je uvideti potrebu za decentralizacijom. Treba omogućiti lokalnim jedinicama mogućnost …

Fiskalna decentralizacija Read More »

Uticaj cene na obim prodaje

Uticaj cene na obim prodaje – Seminarski rad

Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude i tražnje, kopovne moći potrošača i tražnje, rentabilnost i ponuda a sve to putem određenih ekonomskih sistema. Ti ekonomski sistemi cena danas nisu tako …

Uticaj cene na obim prodaje – Seminarski rad Read More »

Marketing strategija

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad

Hotel ‘’Junior’’ kao i turistički centar Brzeće imaju dugačku turističku istoriju i zajedno sa Kopaonikom su najveći zimski centar na Balkanu.  Hotel ‘’Junior’’ je nosioc turističke ponude u Brzeću i centar gostiju koji dolaze radi rekreacije ili pak sportskih ekipa koje dolaze navisinske pripreme.  Nakon odlaska u privatno vlasnoštvo, hotel je renoviran i dograđen te …

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad Read More »

Cena instrument marketing miksa

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad

Možemo videti da je marketing miks veoma praktično ”oružje” menadžmenta i kao takav ima veliki broj kombinacija kojima se potrošač može navesti na kupovinu. Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude …

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad Read More »

Cena kao instrument marketinga

Cena kao instrument marketinga – Seminarski rad

U marketing miksu cena je jedini element koji utiče na prihode. takođe, postoji još jedna vitna razlika, cena se može relativno lako menjati. Kod preduzeća koja su porijetisana na vrednost za vlasnike, cene mogu da doprinesu različitim ciljevima. Moguće opcije su: cena za pstanak na tržištu, cena ua maksimalizaciju vresnosti, cena za maksimalno tržištno učešće, …

Cena kao instrument marketinga – Seminarski rad Read More »

Brainstorming

Brainstorming – Seminarski rad

Različita iskustva i sama različitost svakog pojedinca predstavlja najače “oružje” brainstorminga. Ljudi imaju potrebu za generisanjem novih ideja te samim tim i ne čudi popularnost ove tehnike odlučivanja tj. generisanja ideja ili rešavanja problema. Ono što je najvažnije jeste proces koji prethodi sastanku, tj potrebno je da organizator sastanka zna tačno koji problem je potrebno …

Brainstorming – Seminarski rad Read More »

Profesionalno ponašanje

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad

Kultura ponašanja koju osoba poseduje u svom privatnom životu, sa određenim dopunama i korekcijama jeste ona koju treba da zadrži i u poslovnom okruženju. Pojedinac sa svojim ličnim kvalitetima i sposobnostima u kontaktu sa kolegama iz zajednice u kojoj radi čini da to preduzeće ili firmadobiju epitet profesionalne ustanove, a njeni članovi status saradnika koje …

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad Read More »

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama – Seminarski rad

Iako dobro poslovno ponašanje možda nije nabrojano u opisu poslova, ono svakako igra važnu ulogu u poslovnoj karijeri. Ono što je sigurno je da stručnost nije jedini kvalitet i uslov koji se zahtijeva od poslovnih ljudi da bi mogli da računaju na visoke pozicije u organizaciji. U  “interaktivnom” vremenu u kome živimo može se čak …

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama – Seminarski rad Read More »