January 2022

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu – Diplomski rad

Po proceni Međunarodne organizacije rada (MOR) 2,2 miliona ljudi godišnje umre od posledica loših uslova na radnom mestu, odnosno po jedna osoba na svakih 15 sekundi. Za saniranje posledica stradanja na radnom mestu troši se 2-4% državnih bruto proizvoda u Evropi, odnosno oko 25 milijardi evra. U Srbiji se na svaku povredu sa smrtnim ishodom …

Bezbednost i zdravlje na radu – Diplomski rad Read More »

Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti

Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti

Bezbednost je od nastanka prvih država uvek imala značajno mesto u politici svakog društvenog uređenja. U istoriji se bezbednost sagledavala kroz prizmu rata ili kroz odnos između nekoliko država. Kako je rat jedna od najstarijih pojava, koju čovek i danas manifestuje, bezbednost je “pratilja” ove pojave. Na bezbednost se oduvek gledalo kao opozit ratnog stanja, …

Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti Read More »

Opšta i racio analiza finansijskog izveštaja

Za uspešno upravljanje finansijskim sistemom u preduzeću neophodna je aktivnost analize finansijskog poslovanja tj. finansijske analize. Smatra se da postoje tri aktivnosti koje određuju nastanak i razvoj finansijske analize: finansijsko upravljanje,upravljačko računovodstvo i finansijsko računovodstvo. Finansijska analiza se bazira na analizi finansijskih izveštaja. Posmatrano sa finansijskog aspekta, analiza poslovanja za potrebe menadžera, mora obuhvatiti analizu …

Opšta i racio analiza finansijskog izveštaja Read More »

Administrativni model menadženta

Administrativni model menadženta

Administrativni model donošenja odluka opisuje na koji način menadžer donosi odluke u teškoj situaciji, kao što odluke koje nisu programirane, nesigurne i dvoslislene. Mnoge odluke koje menadžeri donose nije moguće programirati tako da je moguće ostvariri bilo kakvu procenu. Menadžeri ne mogu da donesu ekonomski racionalnu odluku i kad bi to hteli. …….. Poslovni svet …

Administrativni model menadženta Read More »

Terorizam i međunarodni odnosi uzroci, posledice i međuzavisnost

Terorizam i međunarodni odnosi: uzroci, posledice i međuzavisnost

Verovatno najznačajniji izazov ali i rizika današnjeg savremenog društva jeste terorizam. Može se reći da njegova rasprostranjenost, intezitet i način ispoljavanja pokazuju visoku korelativnost između terorizma kao pojave i stanja međunarodnih odnosa što je centralna tema seminarskog rada. Terorizam postaje višedimenzionalni politički fenomen koji pojavnim oblicima doživljava društvenu i političku kulminaciju. Terorizam je višeslojna pojava …

Terorizam i međunarodni odnosi: uzroci, posledice i međuzavisnost Read More »

Osnovne faze strateškog menadžmenta

Osnovne faze strateškog menadžmenta

Sagledavajući ekonomski sistem današenjeg ljudskog društva može se uvidete da postoji veoma jednostavan “prirodni” poredak ili ti “zakon” koji se zasniva na principu “ili pojedi ili ćeš biti pojeden”. Mnogili ekonomisti današnjece upoređuju ekonomske prilike u globalnoj privredi sa amazonskim prašumama ili arhaično džungom. Ogroman broj kompanija bori se za svoje mesto pod suncem, posluje …

Osnovne faze strateškog menadžmenta Read More »