ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА ПОНАШАЊА ПОТРОШАЧА ЗА ЦИЉНИ МАРКЕТИНГ

Значај истраживања понашања потрошача за циљни маркетинг

Почетак двадесет и првог века је период не само растуће глобализације, појачане конкуренције, развоја интернета, већ и период снажног јачања улоге и разноликости потрошача на светском тржишту. Потрошачи се разликују по културама којима припадају, али и унутар својих култура. Разноликост потрошача се не јавља само као последица дејства социолошких и демографских варијабли. Потрошачи се све …

Значај истраживања понашања потрошача за циљни маркетинг Read More »