ekologija

Zagađenje životne sredine

Zagađenje životne sredine – Seminarski rad

Životna sredina predstavlja jednu od najvažnijih tema XXI veka a privlači pažnju naučnika, inžinjera i aktivista različitih stuka i obrazovanja.  Životna sredina se razmatra često kao sistem uzajamno povezanih sistema: prirodna sredina, socijalna sredina, stambena sredina, kulturna sredina, informativna sredina. U zavisnosti od razmera i ciljeva istraživanja, moguće je posmatrati životnu sredinu pojedinog čoveka (npr. …

Zagađenje životne sredine – Seminarski rad Read More »

Socijalna ekologija i drušveni razvoj

Socijalna ekologija i drušveni razvoj

Države imaju, prema Povelji Ujedinjnih nacija i načelima međunarodnog prava, suvereno pravo da koriste svoje resurse shodno politici zaštite životne sredine, i odgovornost da obezbede da se aktivnostima pod njihovom jurisdikcijom ili kontrolom ne uzrokuje šteta okolini drugih država ili u oblastima van granica nacionalne jurisdikcije. Ova mogućnost lokalnog organizovanja eksploatacije prirodnih resursa dalje dozvoljava …

Socijalna ekologija i drušveni razvoj Read More »

GIS i ekologija – Seminarski rad

Свет се последњих година сусреће са озбиљним последица неконтролисаног економског развија, одсуства емаптије према својој животној окплини и осећаја супериорности на свим природим појавама и живим бићима. Већина светских лидера, како политичких тако и економских, не узима у обзир једну тврдњу која се манифестује у научним круговима. Земља је живи организам и ако је нападну …

GIS i ekologija – Seminarski rad Read More »

Životne zajednice kopnenih ekosistema – Diplomski rad

Човекова појава на планети Земљи, данас, више него икада, представља претњу која свакодневно доводи до катастрофа различите природе и карактера угрожавајући чак и његову егзистенцију. У центар пажње савременог човечанства морају се поставити други циљеви, нове норме, подићи еколошки морал и успоставити нови вредносни систем. Разлог томе јесте управо очување природе а једини начин за …

Životne zajednice kopnenih ekosistema – Diplomski rad Read More »

Ekološki delikti – Seminarski rad

Od nastanka čoveka i njegovog delatnog odnosa prema prirodi, u živom svetu vladala je uzajamna i harmonična povezanost i zavisnost u ekološkoj ravnoteži. Narušavanje ekološke ravnoteže nastaje kao posledica čovekovih delatnosti, kojom čovek “prisvaja” prirodu, i stvara proizvode. Pri tome ne dolazi samo do poremećaja ekološke ravnoteže ekosistema, već i do ugrožavanja intengriteta čoveka i …

Ekološki delikti – Seminarski rad Read More »

Karakteristike i osobine održivog razvoja u Srbiji – Diplomski rad

U modernom svetu ekologija se rodila kao biološka disciplina. Danas je to nauka koja proučava međusobni odnos živih bića i njihovu interakciju s okolinom. Ova nauka govori o poimanju prirode i njenih živih bića. Ekologija uvodi pojam jedinstva života koji se manifestira u malom i velikom, ekosistemu i biosferi. To je globalni naučni pojam života, …

Karakteristike i osobine održivog razvoja u Srbiji – Diplomski rad Read More »

Obrazovanje i zaštita životne sredine u Osnovnim školama – Diplomski rad

Образовање за заштиту животне средине можемо посматрати као општи принцип свеукупног васпитно образовног рада, који треба реализовати у свим васпитно образовним подручјима, јер је то једини начин да се генерације које долазе одговорније понашају од претходних. Једноставно постоји потреба да се садржај свих наставних и ваннаставних, школских и ваншколских активностима, прилагоди еколошким потребама и еколошки …

Obrazovanje i zaštita životne sredine u Osnovnim školama – Diplomski rad Read More »

Životna sredina i njena zaštita

Шимон А. Ђармати, Драган С. Веселиновић, Иван А. Гржетић, Драган А. Марковић Питања заштите животне средине данас су стално присутна. Ако се мало детаљније и дубље заинтересујемо шта појединци, а и институције под пој-мом заштите животне средине подразумевају, наићи ћемо не само на недовољна или површна, него и на нетачна објашњења. Она су, у ствари, …

Životna sredina i njena zaštita Read More »

Obrazovanje i zaštita životne sredine u srednjoj školi – Diplomski rad

Čovekova pojava na planeti Zemlji, danas, više nego ikada, predstavlja pretnju koja svakodnevno dovodi do bioloških katastrofa, a konstantno ugrožava svoju egzistenciju. U cenar pažnje čovečanstva moraju se postaviti drugi ciljevi, nove norme, podići ekološki moral i uspostaviti novi vrednosni sistem. Razlog tome jeste upravo očuvanje prirode a jedini način za razvoj čoveka ka novonastalim …

Obrazovanje i zaštita životne sredine u srednjoj školi – Diplomski rad Read More »

Čovek i životna sredina

Pojam čovek ne podrazumeva plemena i narode kao što su Pigmeji, Aboridžini, Bušmani, Indijanci i ostali koji žive u savršenom skladu sa prirodom, već se misli na savremenog, urbanog čoveka sa svim civilizacijskim tekovinama, željama i bolesnim ambicijama da prirodu podredi svojim potrebama i da od toga profitira. Savremeni čovek predstavlja kosmopolitsku vrstu koja se …

Čovek i životna sredina Read More »