Stres

Stres kao posledica organizacionih promena

Stres kao posledica organizacionih promena

Stres je dinamično stanje u kojem je individua suočena sa šansama, ograničenja ili zahtevima koji su vezani za njegove ili njene želje a ostvarenje istih je veoma važno i u isto vreme nesigurno. Stres je kompleksno stanje, tako da ćemo ga pogledati izbliza. Stres se može manifestovati i pozitivno i negativno. Stres meže biti pozitivan …

Stres kao posledica organizacionih promena Read More »

Oksidativni stres u sportu

Oksidativni stres u sportu

Stvaranje slobodnih radikala u organizmu smatra se prirodnom pojavom koja je sa druge strane balansirana antioksidantima. Povećano stvaranje slobodnih radikala koje može biti prouzrokovano većim brojem faktora, može da dovede do pojačanog oštećenja bioloških makromolekula, što može da dovede do uništavanja ćelijskih membrana i portpunog uništenja ćelije. Prema studija koje su sprovedene u poslednjih nekoliko …

Oksidativni stres u sportu Read More »