Prodaja

Obaveze prodavca kod ugovora o prodaji

Obaveze prodavca kod ugovora o prodaji

Roba ili usluga predstavljaju osnovu tržišta a predmet su razmene učesnika na tržištu. Poslovi prodaje ili razmene stvari stari su koliko i savremeno civilizovano društvo. Od procesa robne razmene preko uspostavljanja novčanog sistema oduvek je postojala potreba za razmenom tj. kupovinom ili prodajom. Razvojem tržišniih sistema dolazi do poslovne prakse koja je zasnovana na ugovorima. …

Obaveze prodavca kod ugovora o prodaji Read More »

Formulisanje strateških programa prodaje – Seminarski rad

Menadžeri prodaje snose najveću odgovornost za obezbeđenje da se ciljevi i planski zadaci prodajne organizacije ispune efektivno i efikasno, kako je i planirano. Prodajna organizacija može da radi efektno a da ne bude efikasna ili obrnuto. Obaveza je menadžera prodaje da obe performanse poveća do maksimuma. Ovo zahteva kontinualno praćenje odabranih mehanizama učinka prodaje, da …

Formulisanje strateških programa prodaje – Seminarski rad Read More »

Uticaj cene na obim prodaje

Uticaj cene na obim prodaje – Seminarski rad

Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude i tražnje, kopovne moći potrošača i tražnje, rentabilnost i ponuda a sve to putem određenih ekonomskih sistema. Ti ekonomski sistemi cena danas nisu tako …

Uticaj cene na obim prodaje – Seminarski rad Read More »

Planiranje prodaje

Planiranje prodaje (Seminarski rad)

Razvoj nauke i tehnike uslovio je promene poslovne orijentacije. S razvojem savremene tehnologije za izradu proizvoda povećane su mogućnosti proizvodnje robe. Povećana proizvodnja stvarala je veću ponudu u odnosu na tražnju, a od prodajne službe se zahtevao novi način, metode i tehnike poslovanja kako bi se što brže plasirala proizvedena roba. Promene na tržištu uticale …

Planiranje prodaje (Seminarski rad) Read More »