Politika

Političke partije

Političke partije – Seminarski rad

Partije u zemljama stabilne demokratije „prožimaju“ sve ostale demokratske institucije; one određuju način rada i sadržaj odluka parlamenta, aktivnost vlade zavisi od opredjeljenja vladajuće partije (ili partija), personalni sastav učesnika izbora određuju partije, a ishod izbora takođe zavisi od odnosa snaga između partija. Tragovi političkih partija nalaze se još u starom vijeku. U antičkoj Grčkoj …

Političke partije – Seminarski rad Read More »

Politika, političke partije i politička moć

Politika, političke partije i politička moć – Seminarski rad

Društvena moć se analizira sa različitih aspekata – ekonomskog, političkog, psihološkog i antropološkog. U sociologiji moć se pretežno odredjuje prema stanovištu Maksa Vebera: izgledi jednog čoveka ili više ljudi da sprovedu svoju volju u nekom zajedničkom delanju, čak i uprkos otporu drugih koji u tom delanju učestvuju. Pojedinac može da nametne svoju volju drugima u …

Politika, političke partije i politička moć – Seminarski rad Read More »

Pojam i uloga politike u društvu

Društvena moć se analizira sa različitih aspekata – ekonomskog, političkog, psihološkog i antropološkog. U sociologiji moć se pretežno odredjuje prema stanovištu Maksa Vebera: izgledi jednog čoveka ili više ljudi da sprovedu svoju volju u nekom zajedničkom delanju, čak i uprkos otporu drugih koji u tom delanju učestvuju. Pojedinac može da nametne svoju volju drugima u …

Pojam i uloga politike u društvu Read More »