organizaciona kultura

Stres kao posledica organizacionih promena

Stres kao posledica organizacionih promena

Stres je dinamično stanje u kojem je individua suočena sa šansama, ograničenja ili zahtevima koji su vezani za njegove ili njene želje a ostvarenje istih je veoma važno i u isto vreme nesigurno. Stres je kompleksno stanje, tako da ćemo ga pogledati izbliza. Stres se može manifestovati i pozitivno i negativno. Stres meže biti pozitivan …

Stres kao posledica organizacionih promena Read More »

Organizaciona kultura i ponašanje

Organizaciona kultura predstavlja kompleksan obrazac verovanja, očekivanja, ideja, vrednosti, stavova i ponašanja koje dele članovi jedne organizacije. Kultura vodi jednu organizaciju i njene aktivnosti i predstavlja nešto kao „operativni sistem organizacije“. Ona pokazuje kako zaposleni razmišljaju, rade i kako se osećaju. Organizaciona kultura utkana je u sve aktivnosti organizacije. Ona utiče na način organizovanja, vrstu …

Organizaciona kultura i ponašanje Read More »