Strukture kvaliteta i sigurnosti funkcionisanja proizvoda

Strukture kvaliteta i sigurnosti funkcionisanja proizvoda

Proizvod je finalni produkt rada čoveka ili preduzeća i predstavlja ogledalo njegovih aktivnosti u tom procesu rada. Proizvodnja je kompleksan proces na koju mogu da utiču različiti faktori te samim tim postoji velika verovatnoća umanjenja planiranog kvaliteta proizvoda. Samo onda kada su svi parametri proizvodnje zadovoljeni može se reći da je proizveden kvalitetan proizvod. Da …

Strukture kvaliteta i sigurnosti funkcionisanja proizvoda Read More »