Seminarski rad

Pronalazak kao predmet zaštite

Проналазак као предмет заштите

Закон о патентима Републике Србије дефинише правну заштиту проналазака. Проналазак се штити патентом или малим патентом. Идеја патентиранја проналазска датија још из времена грчких градова држава а касније римског царства али је помиње и у другим цивилизацијама као заштита од крађе идеја. У времену модерне економсије, глобализационих односа и информационих технологија, где информације имају пресудни …

Проналазак као предмет заштите Read More »

Patent - Zaštita pronalazaštva

Patent – Zaštita pronalazaštva

Intelelektualna svojina o kojoj se danas mnogo govori zbog naglog razvoja tehnologije i velikih mogućnosti tehničkih inovacija mora biti zaštićena pronalazačkim pravom. Pod intelektualnom svojinom se smatra industrijska svojina kao i autorsko pravo. Objedinjavanje ova dva prava u intelektualnu svojinu učinjeno je i na međunarodnom nivou na osnovu odredaba akata o Svetskoj organizaciji za zaštitu …

Patent – Zaštita pronalazaštva Read More »

Uticaj cene na obim prodaje

Uticaj cene na obim prodaje – Seminarski rad

Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude i tražnje, kopovne moći potrošača i tražnje, rentabilnost i ponuda a sve to putem određenih ekonomskih sistema. Ti ekonomski sistemi cena danas nisu tako …

Uticaj cene na obim prodaje – Seminarski rad Read More »

Marketing strategija

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad

Hotel ‘’Junior’’ kao i turistički centar Brzeće imaju dugačku turističku istoriju i zajedno sa Kopaonikom su najveći zimski centar na Balkanu.  Hotel ‘’Junior’’ je nosioc turističke ponude u Brzeću i centar gostiju koji dolaze radi rekreacije ili pak sportskih ekipa koje dolaze navisinske pripreme.  Nakon odlaska u privatno vlasnoštvo, hotel je renoviran i dograđen te …

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad Read More »

Cena instrument marketing miksa

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad

Možemo videti da je marketing miks veoma praktično ”oružje” menadžmenta i kao takav ima veliki broj kombinacija kojima se potrošač može navesti na kupovinu. Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude …

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad Read More »

Brainstorming

Brainstorming – Seminarski rad

Različita iskustva i sama različitost svakog pojedinca predstavlja najače “oružje” brainstorminga. Ljudi imaju potrebu za generisanjem novih ideja te samim tim i ne čudi popularnost ove tehnike odlučivanja tj. generisanja ideja ili rešavanja problema. Ono što je najvažnije jeste proces koji prethodi sastanku, tj potrebno je da organizator sastanka zna tačno koji problem je potrebno …

Brainstorming – Seminarski rad Read More »

Profesionalno ponašanje

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad

Kultura ponašanja koju osoba poseduje u svom privatnom životu, sa određenim dopunama i korekcijama jeste ona koju treba da zadrži i u poslovnom okruženju. Pojedinac sa svojim ličnim kvalitetima i sposobnostima u kontaktu sa kolegama iz zajednice u kojoj radi čini da to preduzeće ili firmadobiju epitet profesionalne ustanove, a njeni članovi status saradnika koje …

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad Read More »

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama – Seminarski rad

Iako dobro poslovno ponašanje možda nije nabrojano u opisu poslova, ono svakako igra važnu ulogu u poslovnoj karijeri. Ono što je sigurno je da stručnost nije jedini kvalitet i uslov koji se zahtijeva od poslovnih ljudi da bi mogli da računaju na visoke pozicije u organizaciji. U  “interaktivnom” vremenu u kome živimo može se čak …

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama – Seminarski rad Read More »

Poslovna kultura i bonton

Poslovna kultura i bonton – Seminarski rad

Osnovni princip dobrih poslovnih manira je vrlo pažljivo uvažavanje interesa i osećanja drugih. Drugim rečima, onim što radimo i što kažemo moramo pokazati da o osobi sa kojom kontaktiramo vodimo računa isto koliko i o sebi. Ovo ne znači da ne treba da budemo strogi, kada je to potrebno, ali ne i neposlovni – niko …

Poslovna kultura i bonton – Seminarski rad Read More »

Biznis plan

Biznis plan – seminarski rad

Biznis planom preduzetnik predstavlja poslovnim partnerima šanse i opasnosti svog preduzetničkog poduhvata. Njime može objasniti kako namerava ostvariti uspeh na tržištu, ostvariti profit, privući i zadržati kupce. To znači da je biznis plan i sredstvo za privlačenje klijenata. Koristi se najčešće kada se preduzeće nalazi pred velikim poslovnim dilemama: kupovinom drugog preduzeća, ekspanzijom biznisa, uvozom …

Biznis plan – seminarski rad Read More »