Računovodstvo

Утицај корпоратизације рачуноводствене професије на квалитет финансијског извештавања

Утицај корпоратизације рачуноводствене професије на квалитет финансијског извештавања

Научни рад (Проф др Слободан Видаковић, др Изет Банда, др Даница Петровић) На квалитет финансијског извештавања, (као што индицирају актуелна истраживања примене стандарда и корпоративног управљања), изузетно негативно утиче експанзија корпоратизације рачуноводствене професије. Независност рачуноводствене професије озбиљно је доведена у питање (наиме, њеном корпоратизацијом и увлачењем у менаџерске структуре), што има за последицу да се …

Утицај корпоратизације рачуноводствене професије на квалитет финансијског извештавања Read More »

Računovodstveni informacioni sistem kao platforma za poslovno-finansijsko odlučivanje u preduzeću

Računovodstveni informacioni sistem kao platforma za poslovno-finansijsko odlučivanje u preduzeću

U procesu donošenja poslovno-finansijskih odluka polazi se od prethodno utvrđenih ciljeva preduzeća. Bazična pretpostavka racionalnog upravljanja preduzećem su informacije. Informacije mogu da budu nekvantitativne i kvantitativne, a kvantiativne se dublje diferenciraju na finansijske informacije (računovodstvene) i nefinansijske informacije. Od ključnog značaja za menadžment preduzeća jeste da identifikuje odgovarajući informacioni sistem, koji treba da obezbedi pouzdanu …

Računovodstveni informacioni sistem kao platforma za poslovno-finansijsko odlučivanje u preduzeću Read More »

Racunovodstveno informisanje

Računovodstveno informisanje

Informacija pokreće svet. Danas, više nego ikada tokom ljudske istorije informacija je postala neprokosnovena po pitanju značaja. Svetu u kome danas internetom pritiče milijarde informacija u sekundi, u potpunosti je zavistan od pravovremenih i „pravih“ informacija. Ekonomija, grana ljudske delatnosti koja predstavlja oslonac čitavog ljudskog društva bez informacija ne bi imala nikakvu mogućnost razvoja. Najvažnije …

Računovodstveno informisanje Read More »

Bilans uspeha

Bilans uspeha – Seminarski rad

Finansiјski izvеštaјi (bilans stanja, bilans uspеha i bilans tоkоva gоtоvinе) kraјnji su rеzultat knjigоvоdstva. Knjigоvоdstvеni instrumеnti kaо pоdsistеmi glоbalnе prоcеdurе u knjigоvоdstvu pоslužili su da sе оmоgući sastavljanjе navеdеnih finansisјskih izvеštaјa. Račun dоbitka i gubitka ili bilans uspеha, pоnеkad sе naziva i izvеštaј о dоbiti u sažеtој fоrmi prikazuје prihоdе, rashоdе i nеtо dоbit  pravnоg …

Bilans uspeha – Seminarski rad Read More »

Metode formiranje transfernih cena

Сагледавајући данашњу економију, можемо запазити да је свет постао једно јединствено тржиште боље речено глобално тржиште. У таквим условима све веће конкуренције на тржишту, да би остварила раст и развој, предузећа су приморана да своје пословање прошире на нова тржишта. То доводи до стварања организационих делова предузећа и предузећа у својству повезаних правних лица. Из …

Metode formiranje transfernih cena Read More »

Računovodstvo kao poslovna funkcija i proces – Seminarski rad

Računovodstvo je podfunkcija funkcije upravljanja, koja svojim informacijama pomaže funkciju upravljanja, naročito u domenu planiranja (donošenja odluka) i kontrole poslovanja. Potpunije i preciznije definisanje ovog pojma nije ni malo jednostavno, jer se računovodstvo može posmatrati kao:             • Proces u kome se prikupljaju, sređuju, obrađuju i čuvaju podaci, oblikuju, prenose i čuvaju informacije koje su …

Računovodstvo kao poslovna funkcija i proces – Seminarski rad Read More »

Računovodstveno planiranje – Seminarski rad

Сам процес буџетирања је од велике користи за менаџмент предузећа, почев од квантитативног сагледавања потреба купаца и тржишних могућности предузећа, преко уочавања могућих проблема везаних за снабдевање ресурса, па све до сагледавања финансијских ефеката. Буџетирање има велику улогу у подизању ефикасности пословања предузећа, посебно ако је реч о великим и сложеним предузећима. Буџетирање захтева доста …

Računovodstveno planiranje – Seminarski rad Read More »