Preduzetništvo

Vrste troškova

Vrste troškova

Troškovi su svako smanjivanje sredstava iz poslovanja čija je posledica povraćaj ili refundiranje (ono što smo uložili u neki proizvod vratiće na se njegovom prodajnom na tržištu). Troškovi predstavljaju novcem izražene utroške elemenata proizvodnje u vezi stvaranja novih učinaka. U svakodnevnom životu, pod troškovima se podrazumeva određeni novčani izdaci, osnosno novac koji je potrošen za …

Vrste troškova Read More »

Preduzetnički poduhvat 2

Preduzetnički poduhvat

Preduzetnici su pokretačka snaga revitalizacije, transformacije i razvoja poslovne aktivnosti u svetu. Preduzetništvo je jezgro savremenog poslovanja jer upravo stalno rađaje i razvoj novih poslovnih poduhvata omogućava vitalnost trzisnoj privredi. Ključno pitanje savremene poslovne aktivnosti je da odgovori na izazove preduzetnicke i upravljačke aktivnosti u oblasti tehnologija i inovacija. Ključna promena koja se odvija u …

Preduzetnički poduhvat Read More »

Društveno preduzetništvo za održivi razvoj u Srbiji

Pitanjе razvoјa nacionalnih еkonomiјa danas, na počеtku XXI vеka u mnogomе је еvoluiralo i prеvazišlo tеoriјska razmatranja koјa su bila važеća u drugoј polovini prеthodnog vеka. Naimе, od nеkadašnjе tеoriје razvoјa zasnovanog na „prirodnim“ ograničеnjima u ostvarivanju visokih stopa rasta u dugom vrеmеnskom roku, na počеtku poslеdnjе dеcеniје 20. vеka uobličava sе danas važеći razvoјni …

Društveno preduzetništvo za održivi razvoj u Srbiji Read More »

Upravljanje sistemom kvaliteta preduzeća kao faktor razvoja privrede – Skripta

Brojni su prikazi pozitivnih iskustava visoko razvijanih zemalja u kojima se promoviše razvoj najuspešnijih preduzeca, koji pokrecu privredni rast i razvoj zemlje i regiona u kojima su locirana preduzeca. Inspirativan je primer razvijanja klastera u visoko razvijenim zemljama: država pomaže razvoju najuspešnijih preduzeca (star preduzeca), koji povlace razvoj MSP, svoje kooperative, i posle nekoliko godina …

Upravljanje sistemom kvaliteta preduzeća kao faktor razvoja privrede – Skripta Read More »

Karakteristike malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad

Mala preduzeća su kičma Evropske ekonomije. Ona predstavljaju ključni izvor za zapošljavanje i plodno tlo za poslovne ideje. Evropski napori da se uvede novi sistem ekonomije će biti uspešni samo ako se mala preduzeća i biznisi stave na prvo mesto dnevnog reda. Mala preduzeća su najosetljivija od svih na promjene u poslovnom okruženju. Ona među …

Karakteristike malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad Read More »

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Diplomski rad

Mala i srednja preduzeća se smatraju jednom od vodećih snaga ekonomskog razvoja. Ona stimulišu privatno vlasništvo, ona su fleksibilna i mogu se prilagođavati promenama na tržištu, generišu zaposlenost, stvaraju diversifikovanu ekonomsku aktivnost, doprinose izvozu i trgovini i osnovni su činioci razvoja konkurentske ekonomije. Ova mala preduzeća su važna za procese privatizacije i liberalizacije. Ona su …

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Diplomski rad Read More »

Preduzetnički poduhvat

Preduzetnički poduhvat (Seminarski rad)

Konkurentno preduzeće mora biti u stalnoj komunikaciji sa potrošačima. Orijentisanost na potrošače predstavlja orijentisanost na potrebe potrošaĉa. Potrebe potrošaĉa se stalno menjaju, i dok jedne vrste potreba išĉezavaju, druge se stvaraju. Preduzeće može i treba da zauzme proaktivnu ulogu, koja se ne završava sa aktivnim praćenjem potreba već i iniciranjem i stvaranjem novih potreba. Inovacija …

Preduzetnički poduhvat (Seminarski rad) Read More »

Preduzetnički poduhvat i mali biznis

Preduzetnički poduhvat i mali biznis (Seminarski rad)

Kada govorimo o preduzetništvu, naročito u današnjim uslovima, treba istaći da je preduzetništo doživelo velike promene. Ono čime se time promene posebno pokreću je globalizacija poslovanja, te samim tim i globalizacija preduzetništva tj preduzeća. U primerima koje smo videli u radu sva pomenuta preduzeća su transnacionalne korporacije koje imaju kapital veći od većine država u …

Preduzetnički poduhvat i mali biznis (Seminarski rad) Read More »

Pojam i vrste preduzetničkih strategija

Pojam i vrste preduzetničkih strategija (Seminarski rad)

Za rešavanje svakog problema neophodno je izvršiti kvalitetnu procenu i analizu , kao i predvideti u kom će se smeru odvijati otklanjanje određenog problema i  realizacija željenog cilja i vizije. Predviđanje budućnosti je veoma složeno i zahteva veliku količinu znanja , analizu prethodnih kretanja ,  definisanje trenutnog stanja i odgovore na kljucna pitanja koja glase …

Pojam i vrste preduzetničkih strategija (Seminarski rad) Read More »

Tržišna orijentacija preduzeća

Tržišna orijentacija preduzeća (Seminarski rad)

Разматрање дефиниција тржишне оријентације доводи до закључка да је у центру пословања и даље потрошач и задовољавање његових потреба и жеља. За наведено се користе информације с тржишта које се шире по предузећу да би се створила већа вредност за потрошаче на основу информација које су добивене. При чему у том процесу морају учествовати сви …

Tržišna orijentacija preduzeća (Seminarski rad) Read More »