Poslovne komunikacije

Profesionalno ponašanje

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad

Kultura ponašanja koju osoba poseduje u svom privatnom životu, sa određenim dopunama i korekcijama jeste ona koju treba da zadrži i u poslovnom okruženju. Pojedinac sa svojim ličnim kvalitetima i sposobnostima u kontaktu sa kolegama iz zajednice u kojoj radi čini da to preduzeće ili firmadobiju epitet profesionalne ustanove, a njeni članovi status saradnika koje …

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad Read More »

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama – Seminarski rad

Iako dobro poslovno ponašanje možda nije nabrojano u opisu poslova, ono svakako igra važnu ulogu u poslovnoj karijeri. Ono što je sigurno je da stručnost nije jedini kvalitet i uslov koji se zahtijeva od poslovnih ljudi da bi mogli da računaju na visoke pozicije u organizaciji. U  “interaktivnom” vremenu u kome živimo može se čak …

Kultura poslovnog ponašanja u savremenim kompanijama – Seminarski rad Read More »

Poslovna kultura i bonton

Poslovna kultura i bonton – Seminarski rad

Osnovni princip dobrih poslovnih manira je vrlo pažljivo uvažavanje interesa i osećanja drugih. Drugim rečima, onim što radimo i što kažemo moramo pokazati da o osobi sa kojom kontaktiramo vodimo računa isto koliko i o sebi. Ovo ne znači da ne treba da budemo strogi, kada je to potrebno, ali ne i neposlovni – niko …

Poslovna kultura i bonton – Seminarski rad Read More »

Bonton poslovnih komunikacija

Bonton poslovnih komunikacija – skripta

Svaki pojedinac svakodnevno i u svakom trenutku komunicira, delimično svesno i kontrolisano, a delimično nesvesno i bez sopstvene volje i napora. Razumevanje ove činjenice je već velika prednost onih koji to znaju, a posebno ako još dodatno razumeju procese komuniciranja. Na pitanje na koji način ljudi komuniciraju, prva misao i refleksna reakcija gotovo svih je …

Bonton poslovnih komunikacija – skripta Read More »