Ponuda

Ponuda, tražnja, cenovna elastičnost tražnje i ponude

Poznato je da preduzeće svoje osnovne ciljeve ostvaruje na tržištu kroz zadovoljavanje potreba društva uz ostvarivanje sopstvenog dohotka. Ukoliko preduzeće posluje po načelima marketing koncepta, mora poznavati svoje tržište, mišljenja svojih potrošača, svoje potencijalno tržište, konkurentsko tržište kao i sve promene koje se na tržištu događaju. Preduzeće je osnovna jedinica privrede u kome se obavlja …

Ponuda, tražnja, cenovna elastičnost tražnje i ponude Read More »

Ponuda i faktori ponude

Pod ponudom podrazumevamo količinu neke robe koju je preduzetnik voljan da proizvede i proda pri različitim nivoima njene cene. Preciznije, ponudu možemo definisati kao odnos između ponuđene količine neke robe i njenje cene, pri ostalim nepromenjenim uslovima, kao što su: troškovi proizvodnje, cene supstituta i organizacija tržišla. Ponuda izražava, dakle, prodajnu spremnost proizvođača neke robe …

Ponuda i faktori ponude Read More »