Odnos s javnošću

Cena kao instrument marketinga

Cena kao instrument marketinga – Seminarski rad

U marketing miksu cena je jedini element koji utiče na prihode. takođe, postoji još jedna vitna razlika, cena se može relativno lako menjati. Kod preduzeća koja su porijetisana na vrednost za vlasnike, cene mogu da doprinesu različitim ciljevima. Moguće opcije su: cena za pstanak na tržištu, cena ua maksimalizaciju vresnosti, cena za maksimalno tržištno učešće, …

Cena kao instrument marketinga – Seminarski rad Read More »

Profesionalno ponašanje

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad

Kultura ponašanja koju osoba poseduje u svom privatnom životu, sa određenim dopunama i korekcijama jeste ona koju treba da zadrži i u poslovnom okruženju. Pojedinac sa svojim ličnim kvalitetima i sposobnostima u kontaktu sa kolegama iz zajednice u kojoj radi čini da to preduzeće ili firmadobiju epitet profesionalne ustanove, a njeni članovi status saradnika koje …

Profesionalno ponašanje – Seminarski rad Read More »