Menadzment

Administrativni model menadženta

Administrativni model menadženta

Administrativni model donošenja odluka opisuje na koji način menadžer donosi odluke u teškoj situaciji, kao što odluke koje nisu programirane, nesigurne i dvoslislene. Mnoge odluke koje menadžeri donose nije moguće programirati tako da je moguće ostvariri bilo kakvu procenu. Menadžeri ne mogu da donesu ekonomski racionalnu odluku i kad bi to hteli. …….. Poslovni svet …

Administrativni model menadženta Read More »

Kako se ponašati kao CEO

Kako se ponašati kao CEO?

Brze promene su specifična oznaka vremena u kome živimo. Promene su osnovni kreatori tzv. ambijenta budućnosti, ambijenta koji zahteva aktivan odnos lidera prema njima. Osnovna promena, koja obeležava buduće uslove privređivanja i, istovremeno, predstavlja izazov liderstvu, je globalizacija svetske privrede. Globalizacija podrazumeva rušenje barijera nacionalnih tržišta i mogućnost poslovanja u više zemalja. Organizacije isključivo domaće …

Kako se ponašati kao CEO? Read More »

Uloga i značaj menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja

Uloga i značaj menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja

U nekim jezicima, kao što su švedski, francuski, srpski i hrvatski, engleska reč management se čak ne može doslovno prevesti. Nema jedinstvenog pojma koji bi odgovarao značenju pojma manage, kao korenu reči management. U ovim jezicima manage ima značenje upravljati, rukovoditi, voditi, raspolagati sa nečim, kako ističe Isak Adižes, naše gore list, rođen u Skoplju, …

Uloga i značaj menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja Read More »

Delegiranje poslovanja

Menadžer, to je zasigurno jedna od najkorišćenijih reči 21. veka. Danas ne postoji ni jedna privredna grana, kulturološko dešavanje, sportsko takmičenje itd bez menadžera koji su tu da pokrenu, stvore, nađu finansije, raspodele posao itd,  ili jednostavnije rečeno organizuju kompletan proces npr. proizvodnje, koncerta, fudbalske utakmice itd. Menadžmet je sastavni deo svakog procesa u kojem …

Delegiranje poslovanja Read More »

Menadžment nabavke u preduzeću – Seminarski rad

Nabavka je bitan elemenat menadžment procesa svake kompanije. Kroz nabavnu funkciju troši se veliki deo budžeta poslovnog sistema. Menadžment nabavki ima veliku odgovornost jer treba da obezbedi permanentno delatnost organizacije, ali uz optimalno trošenje finansijskih sredstava za nabavku potrebnih resursa. Od načina na koji nabavna služba obezbedi navedene ciljeve u velikoj meri zavisi i efikasnost, …

Menadžment nabavke u preduzeću – Seminarski rad Read More »

Međunarodni menadžment – Skripta

Odluke koje se odnose na međunarodno poslovanje u mnogim slučajevima su trajnijeg karaktera i samo na dugi rok se mogu promeniti ili korigovati. Posebno su dugoročne odluke koje se odnose na međunarodno poslovanje vezane za visok stepen neizvesnosti. Veoma je bitno raspolagati maksimumom pouzdanih i relevantnih informacija. Međunarodno strategijsko planiranje predstavlja kombinaciju strategijskog i međunarodnog …

Međunarodni menadžment – Skripta Read More »

Menadžment prodaje u preduzeću – Seminarski rad

Ako sagledamo osnovne pretpostavke iznesene u ovom radu možemo zaključiti da je organizovanje prodajnog odeljenja veoma značajano za preduzeće iz prostog razloga što to odeljenje vrši prodaju. da bi prodaja bila uspešna potrebni su zaposleni koji ‘’dopiru’’ do kupca. Možemo se poslužiti jednim jednostavnim primerom kompitabilnosti koja kaže da kompetentnosti nisu aspekti posla već karakteristike …

Menadžment prodaje u preduzeću – Seminarski rad Read More »

Uloga i značaj menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja

Uloga i značaj menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja – Seminarski rad

Danas je opšte prihvaćeno da menadžment predstavlja kontinuiran proces obavljanja poslovnih aktivnosti koji se odvija putem sledećih menadžerskih funkcija: planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja; zatim da je menadžment delotvorno znanje koje poseduju i primenjuju menadžeri na zaposlene (koji imaju svoja znanja) u cilju otkrivanja kako postojeće znanje može najbolje da se primeni da bi se …

Uloga i značaj menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja – Seminarski rad Read More »

Osnovne menadžmenta – skripta

Menadžment je nastao u veoma dalekoj prošlosti.Reč menadžment potiče od engleske reči manage (menidž), što znači upravljanje preduzećem ili javnim poduhvatima. Menadžment predstavlja uspešnost raspolaganja ograničenim resursima ili sredstvima, odnosno sposobnost obavljanja datog posla.Pojava menadžmenta vezuje se za period industrijalizacije.Cilj je da se sa što manjim ulaganjem elemenata proizvodnje ostvare što veći rezultati privređivanja, a …

Osnovne menadžmenta – skripta Read More »

Efikasnost i efektivnost – Seminarski rad

Sagledavajući rad može se uvideti da su efektivnost i efikasnost sposobnosti preduzeća da opstanu u savremenim tržišnim uslovima. Efikasnost ima za cilja da što efikasnije iskoristi postojeće resurse i ostvari ciljeve preduzeća dok efikasnost ima za cilj predupređivanje obavljanja poslova na što delotvnorniji način. Međutim neosporno je da ne postoji univerzalni kriterijum efikasnosti i efektrivnosti …

Efikasnost i efektivnost – Seminarski rad Read More »