Marketing Miks

Marketing proizvoda – Seminarski rad

Razvoj proizvoda je osnovni preduslov za kontinualni rast, prosperitet i održavanje konkurentnosti za sve komapnije. Postoje preduzeća koja bi želela da budu lideri na svom polju, oni moraju preduzeti inicijativu u razvoju novih proizvoda, mada postoje i preduzeća koja smatraju da je rizik od inovatinog promašaja suviše velik i koja izlaz traže u strategiji „kopiranja“ …

Marketing proizvoda – Seminarski rad Read More »

Cena instrument marketing miksa

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad

Možemo videti da je marketing miks veoma praktično ”oružje” menadžmenta i kao takav ima veliki broj kombinacija kojima se potrošač može navesti na kupovinu. Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude …

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad Read More »

Marketing - Osnovne odredbe

Marketing – Osnovne odredbe (Skripta)

Marketing kao poslovna funkcija ima značajnu ulogu kod odlučivanja o fundamentalnim pitanjima poslovanja. Marketing definiše potrebe i zahteve ciljnog tržišta i vrši analizu postojećih kupaca, utiče na nivo, vreme i kompoziciju tražnje, oblikuje tražnju i nastoji da se uskladi sa mogićnostima preduzeća. Da bi se to postiglo neophodno je upravljanje marketingom.To je proces kojim se …

Marketing – Osnovne odredbe (Skripta) Read More »