Mala i srednja

Strategija EU u razvoju malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad

Evidentno je da Evropska Unija već duži niz godina poduzima konkretne mjere u stvaranju boljih uslova za rad malih i srednjih preduzeća, uvažavajući njihovu važnost i odlučujući uticaj na tržištu u pitanjima kao što su: zapošljavanje, rast BDPa, rast istraživanja i inovacija, poboljšanje konkurentne pozicije na tržištu i opšte unapređenje životnog standarda stanovnika. Konkretne mjere …

Strategija EU u razvoju malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad Read More »

Razvoj malog biznisa i Srbiji

Više od deset godina tranzicije u bivšim socijalističkim zemljama empirijski je potvrdilo i artikulisalo stav, da je tržiste mnogo efikasniji koordinator ekonomskih aktivnosti nego što je to administrativno posredovanje u aktivnostima privrednih subjekata. Za efikasno tržište potrebna je konkurencija, odnosno konkurentna privredna struktura. Zato je suština restrukturiranja socijalističkih privreda bila – povećanje spoljnje i unutrašnje …

Razvoj malog biznisa i Srbiji Read More »

Prednosti i nedostaci malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad

Kao kriterijum za razvrstavanje preduzeća na mala i srednja može se usvojiti broj zaposlenih, godišnji prihod, vrednost imovine, ili njihova kombinacija. U mnogim zemljama Zapada, pored broja zaposlenih, osnovni kriterijum je ukupan ostvareni prihod za godinu dana. Zaključak jedne istraživačke agencije je da se broj zaposlenih ne sme olako uzeti kao  jedini kriterijum veličine, već …

Prednosti i nedostaci malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad Read More »

Osnovne karakteristike MSP – Seminarski rad

Praksa je pokazala da, iako u velikim kompanijama preduzetništvo doseže zavidan nivo, ono dosta zaostaje u odnosu na intenzitet i uspeh preduzetništva u malim i srednjim preduzećima. Mala preduzeća su u mogućnosti da u kratkom vremenskom roku spoznaju želje i namere kupaca, da im se brže izađe u susret, i da se brzo prilagode promenama …

Osnovne karakteristike MSP – Seminarski rad Read More »

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Skripta

Postoji veoma mnogo različitosti u definisanju malih i velikih preduzeća. Tako dolazi do situacije da postoje različita poimanja šta su mala i srednja preduzeća zavisno od toga koja se država posmatra. Tako postoje definicije MSP-a iz Sjedinjenih država, EU i Japana, a manje razvijene države uglavnom preuzimaju te definicije. U EU postoje takođe različite definicije …

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Skripta Read More »

MSP i njegove determinante – Seminarski rad

Kada govorimo o malim i srednjim preduzećima prvo treba napomenuti ograničenost poslovnih sredstava kao osnovnu odliku. Prvenstveno finansijska sredsva, mada i ostali resursi nisu “bogati” tj. radna snaga, znanje, opremljenost itd. Iz tog razloga upravlajenj malim i srednjim preduzećem predstavlja najviše veštinu preduzetnika da obavlja poslovne vunkcija sa malo sredstava. Ova ograničenja ne možemo uzeti …

MSP i njegove determinante – Seminarski rad Read More »

Karakteristike malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad

Mala preduzeća su kičma Evropske ekonomije. Ona predstavljaju ključni izvor za zapošljavanje i plodno tlo za poslovne ideje. Evropski napori da se uvede novi sistem ekonomije će biti uspešni samo ako se mala preduzeća i biznisi stave na prvo mesto dnevnog reda. Mala preduzeća su najosetljivija od svih na promjene u poslovnom okruženju. Ona među …

Karakteristike malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad Read More »

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Diplomski rad

Mala i srednja preduzeća se smatraju jednom od vodećih snaga ekonomskog razvoja. Ona stimulišu privatno vlasništvo, ona su fleksibilna i mogu se prilagođavati promenama na tržištu, generišu zaposlenost, stvaraju diversifikovanu ekonomsku aktivnost, doprinose izvozu i trgovini i osnovni su činioci razvoja konkurentske ekonomije. Ova mala preduzeća su važna za procese privatizacije i liberalizacije. Ona su …

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Diplomski rad Read More »