Ljudski resurs

Selekcija ljudskih resursa

Selekcija ljudskih resursa – Seminarski rad

Značaj ljudskih resursa je poslednjih godina dobio na značajnosti. Kompanije su prihvatile i dale na značaju ljudskom resursu kao jednom od najvažnijih faktora uspeha u poslovanju te samim ti se i nauka koja se bavi ljudskim resurima intenzivnije bavi svim faktorima koji su vezani za ovaj resurs. Osposobljavanje kvalitetnih kadrova ima ogroma značaj za aktivnosti …

Selekcija ljudskih resursa – Seminarski rad Read More »

Planiranje ljudskih resursa

Planiranje ljudskih resursa – Seminarski rad

Krajem 20. i početkom 21. veka svedoci smo pojave snažnih izazova u ekonomskoj nauci. Veliki napredak informatičke tehnologije u nauci i tehnologije uopšte, menja karakteristike poslovnog okruženja, koje u odnosu na šezdesete i sedamdesete godine 20. veka postaje znatno kompleksnije. U takvoj situaciji turbulentnosti i sve veće složenosti poslovnog okruženja dolazi do jake potrebe za …

Planiranje ljudskih resursa – Seminarski rad Read More »

Strateško upravljanje ljudskim resursima – Seminarski rad

Osnovna snaga organizacije su ljudi. Zato ključ krajnjeg uspjeha leži u načinu na koji kompanije odabiru i organizuju ljude. Mali broj lidera u organizacijama je prepoznao potrebu radikalnog redizajniranja filozofije kompanije koje zahteva usmerenost na individualno učenje, odnosno ličnirazvoj pojedinca. Kazuo Inamori, osnivač i predsednik komapnije Kyocera (svetskog lidera u naprednoj tehnologiji keramike koja se …

Strateško upravljanje ljudskim resursima – Seminarski rad Read More »

Žene menadžeri – Seminarski rad

Videli smo da žene, ne ističu subordinaciju i hijerarhiju, dok muškarci – menadžeri to naglašavaju. Muška dominacijaje otvorena, javna. Oni ne samo da pokazuju da žele da budu glavni, već žele da budu i ispred glavnog. Što se ponašanja tiče oboje su nezavisni, energični, ciljno orijentisani. Muškarac menadžer je više tvrdoglav, samouveren, manje fleksibiian i …

Žene menadžeri – Seminarski rad Read More »

Motivacija zaposlenih – Seminarski rad

Čovek je biće koje teži zadovoljenju različitih potreba. One su postavljene hijerarhijski, od fizioloških do potreba za samoostvarenjem. Potreba koja se svesno doživi naziva se motiv. Motiva ima ograničen broj, ali su zato načini zadovoljenja motiva veoma različiti, zato što postoje velike individualne razlike među ljudima. Postoje različita shvatanja o motivaciji. Jedno čoveka svodi samo …

Motivacija zaposlenih – Seminarski rad Read More »

Diageo brendiranje zaposlenih – Seminarski rad

Dijadžio je transnacionalana korporacija sa sedištem u Londonu. Osnovna delatnost ove korporacije jeste proizvodnja alkohola. Korporacija oma oko 23000 zaposlenih i i 2011. godini ostvarila je prodaju od oko 13 milijardi funti prodajući svoje proizvode u preko 180 država. Strast prema saradnicima i potrošačima podvučena željom za inovacijama i konstanta tražnja novih talentovanih zaposlenih, sloboda …

Diageo brendiranje zaposlenih – Seminarski rad Read More »