Linearno programiranje

Linearno programiranje – Skripta

Značajne osobine razvoja moderne nauke je činjenica da se u neegzaktnim naukama sve više i uspešnije koriste kvantitativne metode istraživanja, odnosno da se te nauke sve više matematiziraju. Primena matematičkih metoda u prirodnim naukama izazvala je interes za njihovu primenu i u društvenim naukama. Međutim, primenu matematičkih metoda u društvenim naukama sprečavale su brojne okolnosti: …

Linearno programiranje – Skripta Read More »

Geometrijska interpretacija zadataka linearnog programiranja

Geometrijska interpretacija zadataka linearnog programiranja

Cilj proizvodnje je maksimalno iskorištenje svojih resursa, a kako su resursi sa kojima preduzeeće raspolaže ogranieno potrebno je naći balans između svih resursa kako bi se postigli najoptimalniji rezultati. Linearno programiranje obuhvata rešava veliki broj ekonomskih problema. U prvom redu probleme optimalnih proizvodnih programa u različitim uslovima, koji praktično mogu biti u okviru preduzeća. Oni …

Geometrijska interpretacija zadataka linearnog programiranja Read More »