Krive drugog reda – Seminarski rad

Svaki konusni presek, osim kruga, jeste geometrijsko mesto tačaka u ravni za koje je odnos rastojanja od neke stalne tačke F (žiže) i  neke stalne prave DD’ (direktrisa)  stalna veličina. Stalnu tačku F zovemo fokus ili žiža, stalnu pravu DD’ direktrisa ili vodilja, i stalnu vrednost e, odnos rastojanja ma koje tačke konusnog preseka od …

Krive drugog reda – Seminarski rad Read More »