Javne finansije

Javni rashodi – Diplomski rad

Javni rashodi su izdaci koje država čini u javnom interesu radi zadovoljavanja društvenih potreba. Veliĉina javnih rashoda ovisi o opsegu javnih funkcija koje obavlja država. Prisutan je trend porasta državnih funkcija, a samim tim i javnih rashoda u svetu. Tako  kod javnih rashoda koji utiču na povećanja proizvodnje njihovu gornju granicu nije moguće odrediti, s …

Javni rashodi – Diplomski rad Read More »

Javne i monetarne finansije – Skripta

Izraz finansije potiče od latinske reči finis, koja znači granica, kraj, svršetak, a u srednjovekovnom latinskom i rok plaćanja. U savremenim jezicima se najpre javlja u Francuskom, gde je u jednini “la finance” značila novčane poslove pojedinca, a u množini “les finances” prihode i rashode i celo državno finansijsko gazdinstvo. U nemačkom jeziku u množini …

Javne i monetarne finansije – Skripta Read More »

Javna potrošnja – Seminarski rad

Pored tri osnovna cilja, dobar sistem upravljanja javnim izdacima mora uzeti u obzir šire vrednosti i zahteve društva. Odgovornost, transparentnost, predvidljivost i učešće su bitni instrumenti dobrog upravljanja budžetom, ali takođe imaju i suštinsku vrednost i generalno se posmatraju kao četiri stuba dobre vladavine. Ukoliko menadžeri budžeta ne poštuju prava date od strane parlamenta ili …

Javna potrošnja – Seminarski rad Read More »

Značaj finansiranja javne potrošnje – Diplomski rad

Javni rashodi su izdaci koje država ĉini u javnom interesu radi zadovoljavanja društvenih potreba. Veliĉina javnih rashoda ovisi o opsegu javnih funkcija koje obavlja drţava. Prisutan je trend porasta državnih funkcija, a samim tim i javnih rashoda u svetu. Tako  kod javnih rashoda koji utiču na povećanja proizvodnje njihovu gornju granicu nije moguće odrediti, s …

Značaj finansiranja javne potrošnje – Diplomski rad Read More »

Ekonomija javnog sektora – skripta

U savremenoj literaturi postoje različiti pristupi  i gledanja na pojam i definisanje javnih finansija koji u suštini znače ekonomiju opšte i zajedničke potrošnje. Mnogi autori za ovu disciplinu upotrebljavaju različite nazive kao: javne finansije, nauka o finansijama, društvene finansije, finansijska teorija i politika, fiskalni sistem, fiskalna ekonomija, budžetske i poreske finansuje, finansiranje društvenih potreba, fiskalna …

Ekonomija javnog sektora – skripta Read More »