Interna revizija

Interna revizija – Diplomski rad

Sagledavajući rad, možemo uvideti da je revizija prošla dugačak put od brojanja cifara do usmeravanja pravca razvoja preduzeća.  U savremenim i razvijenim tržišnim privredama, upravljanje spada među najvažnije profesije koje preduzeća i njihovi resursi, putem pravilnog odlučivanja i izvršavanja tih odluka, treba da usmere prema planiranom, odnosno željenom cilju i istovremeno uspostave odnose unutar sistema …

Interna revizija – Diplomski rad Read More »

Modeli Interne kontrole – Dr Mile Stanišić

Kompanije širom sveta, sve se više usredsreduju na važnost dobrih internih kontrola. Sve veca zainteresovanost za interne kontrole je delimicno rezultat znatnih gubitaka koje je nacinilo nekoliko kompanija. Analiza problema koji se odnose na te gubitke pokazuje da bi se oni, verovatno, izbegli da su kompanije održavale efektivne sisteme interne kontrole. Takvi sistemi bi sprecili …

Modeli Interne kontrole – Dr Mile Stanišić Read More »

Interna kontrola – Diplomski rad

Interni nadzor, ili preciznije interna kontrola, ima primarni cilj da preventivno deluje na suzbijanju prevara, koje se definišu kao namerno pogrešne interpretacije činjenica sa ciljem obmanjivanja i dovođenja u zabludu treće osobe. Ključni zadatak interne kontrole jeste da kontroliše sve delove preduzeća da li dosledno redukuju poslovnu politiku usvojenu na početku poslovnog perioda kao i …

Interna kontrola – Diplomski rad Read More »

Interna revizija – Diplomski rad

Efektivne interne kontrole ne mogu da reše sve probleme preduzeća, odnosno institucija, ali njihov nedostatak, može da prouzrokuje ozbiljne probleme za preduzeće. Interna revizija je neophodan uslov za vešto upravljanje, iako ona nije garancija za uspeh preduzeća. Interna revizija postaje deo, ali ne i čitav proces upravljanja. Dobro upravljanje i efektivne interne revizije mogu da …

Interna revizija – Diplomski rad Read More »