Primena GIS u praćenju motornih vozila

Primena GIS u praćenju motornih vozila

Od samog nastanka računara a kasije različitih oblika komunikacije iprenosa informacija putem informacionih mreža, uvidelo se da će ova tehnologija donotei značajne promene na svim poljima drištveno ekonomskog života ljudi. Veoma brzo javljaju se i prva digitalna preduzeća koji koriste informacione tehnologije kako bi omogućili “klasičnim” kompanijama bolju organizaciju i upravljanje preduzećem. Naravno sam proces …

Primena GIS u praćenju motornih vozila Read More »