Evropska Unija

Evropska Unija

Evropska Unija

Ideja ujedinjene Evrope jako je stara i potiče iz perioda Rimskog carstva. Posle njegovog raspada, bilo je više pokušaja ujedinjenja Evrope na principima nacionalne države (Franačka država, Sveto rimsko carstvo, Poljsko-litvanski komonvelt, Prvo francusko carstvo i Nacistička Nemačka). Međutim, svi ti pokušaji su propali, zato što su bili zasnivani na prinudnom ujedinjenju država, a ne …

Evropska Unija Read More »

Istorija Evropske monetarne unije

Ideja ujedinjene Evrope je jako stara i potiče iz perioda Rimskog carstva. Posle njegovog raspada, bilo je više pokušaja ujedinjenja Evrope na principima nacionalne države (Franačka država, Sveto rimsko carstvo, Poljsko-litvanski komonvelt, Prvo francusko carstvo i Nacistička Nemačka). Međutim, svi ti pokušaji su propali, zato što su bili zasnivani na prinudnom ujedinjenju država, a ne …

Istorija Evropske monetarne unije Read More »

Evropska ekonomska i monetarna unija – Diplomski rad

Ideja za stvaranje EMU je prvi put pomenuta na samitu u Hagu 1969, zatim je zanemarena, da bi ’80-ih počele pripreme za uvođenje nove valute.  Prvi značajan korak je bilo uvođenje EMS (Evropskog monetarnog sistema) 13. marta 1979, na osnovu odluke Saveta ministara sa Briselskog samita 1978. EMS je nastao zbog bojazni pojedinih zemalja, kao …

Evropska ekonomska i monetarna unija – Diplomski rad Read More »

Usklađivanje nacionalnog Zakona o Zaštiti životne sredine sa regulativom EU – Seminarski rad

U zemljama članicama EU zaštita životne sredine predstavlja osnovu kvaliteta života sadašnjih i budućih generacija. Prioritetni cilj u EU je savladavanje klimatskih promena, zaštita biodiverziteta, smanjenje uticaja zagađenja na zdravlje stanovništva i efikasnije korišćenje prirodnih resursa. Visoki standardi u oblasti životne sredine stimulišu nove poslovne mogućnosti i inovacije, tako da ne postoji protivrečnost između zaštite …

Usklađivanje nacionalnog Zakona o Zaštiti životne sredine sa regulativom EU – Seminarski rad Read More »