Ekonomija

Troškovna prednost

Organizacija može ostvariti konkurentsku prednost ako ostvari i održava značajno niže troškove u odnosu na suparnike u industriji. Najniži troškovi u industriji daju povlašten status poduzeću: omogućuju mu postavljanje nižih cena od konkurenata i postizanje većeg tržišnog udela, ili veće profite pri prodaji po prosečnoj industrijskoj ceni. Troškovi moraju postati središte upravljačkih aktivnosti organizacije. Imati …

Troškovna prednost Read More »

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita

Профит је можда најача реч у привреди и једина о којој сваки од послодаваца увек размишља и труди се да је увећа. Здрава конкуренција је најбољи начин за постизање таквих резулата и напредовање друштва и самог предузећа. Иако се у поставкама које можемо видети у овом семинарском раду савршена конкуренција може сагледати као максимум глобалне …

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita Read More »

Agregatna tražnja – Seminarski rad

Agregatna tražnja je ukupna količina proizvoda koja se traži u datoj privredi u određenom vremenskom periodu. Agregatna tražnja izračunava ukupnu planiranupotrošnju, odnosno predstavlja tražnju dobara namenjenih privatnoj potrošnji, investicijama, potrošnji države ineto izvozu. Agregatna tražnja je, najpre, uslovljena obimom dohotka društva. Ukoliko je ovaj obim dat, osnovna determinanta agregatne tražnje je nivo cena. Ukoliko je …

Agregatna tražnja – Seminarski rad Read More »

Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu – Seminarski rad

Trgovina je izgubila značaj lokalne, pa i nacionalne razmene dobara i počela da istupa na strana tržišta. U situaciji kada se kupac i prodavac nisu neposredno susretali, kada se zaključivanje kupoprodajnog ugovora, otpremanje robe i plaćanje robe više nije prostorno i vremenski poklapalo, međunarodna trgovina je počela da dobija nove oblike, koji su se sve …

Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu – Seminarski rad Read More »

Uticaj međunarodnih finansijskih organizacija na razvoj – Seminarski rad

Međunarodne institucije koje su osnovane za vreme ili neposredno nakon drugog svetskog rata postavile su osnove za prosperitet koji danas u velikoj meri uživa veći deo sveta. Da bi finansijske institucije bile u stanju da nezavisno funkcionišu, neophodno je da imaju sopstvene izvore prihoda. Konačno se može zaključiti imajući u vidu ogroman jaz između najbogatijih …

Uticaj međunarodnih finansijskih organizacija na razvoj – Seminarski rad Read More »

Svetska trgovinska organizacija – Seminarski rad

Svaka država ili teritorija koja ima autonomnu spoljnotrgovinsku politiku može postati članica WTO. WTO kao organizacija ne nameće posebne uslove za pristupanje, već to čine njene članice. Tek kada članice daju svoj pristanak, zemlja (ili teritorija) kandidat može postati nova članica WTO. Prema tome, svaki proces pristu panja je jedinstven. Zavisi od toga koliko brzo …

Svetska trgovinska organizacija – Seminarski rad Read More »

Međunarodna banka za obnovu i razvoja – Seminarski rad

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD – Internalional Bank for Reconstruction and Development) formirana je na istoj međunarodnoj monetarnoj konferenciji kada i Međunarodni monetarni fond. Ova institucija je poznata u svom delovanju i pod nazivom Svetska banka (WB-World Bank), a sedište joj je kao i Fonda u Vašingtonu (SAD). Osnovna ideja pri formiranju banke …

Međunarodna banka za obnovu i razvoja – Seminarski rad Read More »

Monetarni menadžment MMF-a – Diplomski rad

Međunarodni monetarni fond (MMF) je finansijska institucija koja po svom uticaju ima ključnu ulogu u sferi finansijskih odnosa u svetu. Osnovan je na svetskoj monetarnoj konferenciji u Breton Vudsu (SAD) 1944. godine, koja je i održana sa idejom da se preduzme međunarodna akcija za uređenje stabilnih ekonomskih i valutih odnosa u svetu. Iz tog cilja …

Monetarni menadžment MMF-a – Diplomski rad Read More »

Evropska banka za obnovu i razvoja – Seminarski rad

Evropska banka za obnovu i razvoj osnovana je 1991. godine sa zadatkom da pomogne u izgradnji tržišnih privreda u bivšim komunističkim evropskim i srednjo-azijskim zemljama. EBRD je jedan od najvećih investitora u regionu koji, pored sopstvenih, mobiliše i značajne inostrane direktne investicije. Vlasništvo je podeljeno između 60 zemalja i dve međuvladine institucije. Investicije su pre …

Evropska banka za obnovu i razvoja – Seminarski rad Read More »

Upravljanje sistemom kvaliteta preduzeća kao faktor razvoja privrede – Skripta

Brojni su prikazi pozitivnih iskustava visoko razvijanih zemalja u kojima se promoviše razvoj najuspešnijih preduzeca, koji pokrecu privredni rast i razvoj zemlje i regiona u kojima su locirana preduzeca. Inspirativan je primer razvijanja klastera u visoko razvijenim zemljama: država pomaže razvoju najuspešnijih preduzeca (star preduzeca), koji povlace razvoj MSP, svoje kooperative, i posle nekoliko godina …

Upravljanje sistemom kvaliteta preduzeća kao faktor razvoja privrede – Skripta Read More »