Digitalni video

Digitalni video

Video predstavlja integraciju zvuka i slike koji u vremenskom periodu daju video. Digitalni video ili digitalni film je osmišljen 1994. godine kada su se Sony, Panasonic, i preko 50 drugih kompanija složile oko DV formata. Digitalni video nalazi se u profesionalnoj i amaterskoj produkciji, obuhvata snimanje, arhiviranje, prenos i reprodukciju. Kod analognog zapisa, svako umnožavanje i …

Digitalni video Read More »