Brak

Brak i porodica – Seminarski rad

Prodica predstavlja osnovnu ćeliju svakog društva, a brak je po mnogima vezivno tkivo porodice. I danas postoje oprečna mišljenja o tome šta je porodica, odnova društva ili nadograđena pojava, da li je to ekzistencionalni oblik saradnje, ekonomska društvena osnova ili pak društveno politička potreba. Opet, sa drugih načela porodica je biološka grupa a brak biološka …

Brak i porodica – Seminarski rad Read More »

Brak i porodica – Seminarski rad

Za predstavljanje svih, najraznovrsnijih aspekata porodice poslužićemo se funkcijama koje porodica mora da zadovolji, jer una upravo zbog toga i postoji. Koje i kakve će funkcije porodica vršiti zavisi od mnogo faktora. One se menjaju, kao što se i sama porodica menja. Na ovom planu može se slediti zanimljiva evolucija: u periodu primitivnih porodičnih organizacija, …

Brak i porodica – Seminarski rad Read More »