Berzansko poslovanje

Beogradska Berza

Berza-organizovan prostor na kome se obavlja kupovina i prodaja određene vrste robe; U institucionalnom smislu reč je o organizovanom poslovnom prostoru, objektu u okviru koga se trguje sa berzanskim materijalom; Berza je nerazdvojni deo tržišta i tržišne privrede i od njenog poslovanja i uspešnosti zavisi i uspešnost ukupnog tržišta, tržišne privrede. Na ovim berzama se …

Beogradska Berza Read More »

Finansijske inovacije – Seminarski rad

Brojne inovacije u oblasti plaćanja na malo poznate su pod nazivom elektronski novac (e-money) ili digitalni novac (digital cash). Elektronski novac označava digitalni zapis koji, slično klasičnom papirnom novcu, reprezentuje određenu monetarnu vrednost iskazanu u unapred definisanim vrednosnim transakcijama. E-novac zamenjuje gotovinu i čekove i omogućava kupovinu preko računara. Razvoj e-bankarstva vezan je za sve …

Finansijske inovacije – Seminarski rad Read More »