Vinova Loza

Floristički sastav korova i metoda njihovog suzbijanja u vingoradima župskog vinogorja – Seminarski rad

Vinograd je poljoprivredno zemljište koje je zasađeno sa vinovom lozom i koje se koristi za vinogradarstvo ili proizvodnju grožđa. Kvalitetu ploda vinograda odlučuju brojni činioci, kao što je na primer lokacija, izloženost suncu, mikroklimatski uslovi i tlo. Vinova loza se gaji na sadašnjoj teritoriji Srbije hiljadama godina. Vinogradarstvo je procvalo u doba Nemanjića, i to …

Floristički sastav korova i metoda njihovog suzbijanja u vingoradima župskog vinogorja – Seminarski rad Read More »