Analitička geometrija – skripta

Vektori imaju isti pravac ako su prave koje su im nosači paralelneili se poklapaju. Vektori koji imaju isti pravac se nazivaju kolinearnim vektorima, što znači da su kolinearni vektori istog smera i intenziteta međusobno jednaki. Prema tome, dva jednaka vektora se ne moraju nalaziti na istom položaju u prostoru, već se mogu nalaziti na različitim, …

Analitička geometrija – skripta Read More »