Zagađenje i zaštita vazduha

Zagađenje i zaštita vazduha

Vazduh je oduvek bio predmet značajnog interesovanja čoveka, ne samo kao osnovna životna potreba, već i kao element filozofskih razmatranja i materija od osnovnog naučnog interesa. Danas vazduh treba posmatrati na način na koji čovek nije navikao da ga posmatra, onako kako već posmatra zemljište i pitku vodu, kao životno neophodan deo prirode ograničenih mogućnosti. …

Zagađenje i zaštita vazduha Read More »