transport

Međunarodni transport

Međunarodni transport

Kapaciteti prevoza pojedinih saobraćajnih sredstava zavise u prvom redu od njihovih tehničkih osobina, a zatim od uslova i načina eksploatacije. Masovna robna proizvodnja koja daje milione tona uglja, čelika, nafte, građevinskog materijala i raznih artikala široke potrošnje tražila je i traži saobraćajna sredstva koja imaju ogromne prevozne kapacitete. Prevozni kapaciteti pojedinih saobraćajnih sredstava su različiti. …

Međunarodni transport Read More »

Modeli transporta i njegove karakteristike – Seminarski rad

 Transport važi za jedan od delova logistike na koji najviše utiču eksterni uslovi. Pri tome se u uticaje okruženja ubrajaju postojeća infrastruktura, eksterna transportna sredstva sa svojim tarifama, pravna regulativa, ali i sporedni transportni troškovi kao što su drumarine, takse za korišćenje luka, carinske dažbine ili ležarina odnosno troškovi parkiranja. U okviru logistički orijentisanih postupaka …

Modeli transporta i njegove karakteristike – Seminarski rad Read More »