Osnovne faze strateškog menadžmenta

Osnovne faze strateškog menadžmenta

Sagledavajući ekonomski sistem današenjeg ljudskog društva može se uvidete da postoji veoma jednostavan “prirodni” poredak ili ti “zakon” koji se zasniva na principu “ili pojedi ili ćeš biti pojeden”. Mnogili ekonomisti današnjece upoređuju ekonomske prilike u globalnoj privredi sa amazonskim prašumama ili arhaično džungom. Ogroman broj kompanija bori se za svoje mesto pod suncem, posluje …

Osnovne faze strateškog menadžmenta Read More »