Kontrola i revizija marketing aktivnosti – Seminarski rad

Kontrola marketing aktivnosti je sistemosko i kritičko preispitivanje planskih odluka i efikasnosti funkcioniranja organizacije. Racionalnost planskih odluka ogleda se u rezultatima marketing aktivnosti. Kontrola se ne ograničava na konstatovanje iskrslih problema ili devijacija od planskih odluka već na ustanovljenje stvarnih uzroka problema i devijacija. Na osnovu analize trebaju proizaći predlozi za korektivnu akciju. Neophodno je …

Kontrola i revizija marketing aktivnosti – Seminarski rad Read More »