Vrednosni pristup formiranju cena

Vrednosni pristup formiranju cena (Seminarski Rad)

Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude i tražnje, kopovne moći potrošača i tražnje, rentabilnost i ponuda a sve to putem određenih ekonomskih sistema. Ti ekonomski sistemi cena danas nisu tako …

Vrednosni pristup formiranju cena (Seminarski Rad) Read More »