Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja – Seminarski rad

Socijalni marketing kao nauča disciplina deluje u društveno ekonomskoj sveri preko četrdeset godina ali je još uvek neshvaćen od strane većine ljudi. Socijalni marketing se pokazao kao jedan od načina rešavanja problema ili ukazivanja na probleme u sferi zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture i drugih društvenih pojava. Problem koji se javlja u procesu formiranja strategije socijalnog …

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja – Seminarski rad Read More »