Medjunarodna robna razmena (Seminarski rad)

Međunarodna trgovina ili razmena je privredna aktivnost koja podrazumeva razmenu robe, usluga i proizvoda ljudskog duha (intelektualne svojine) koja se obavlja između preduzeća iz različitih država. To je aktivnost u svetskoj privredi sa najvećim stopama rasta od 1945. godine do današnjih dana. Ovaj dinamičan rast je uticao da ova aktivnost poveća svoje učešće u svetskoj …

Medjunarodna robna razmena (Seminarski rad) Read More »