Značaj vaspitanja u prvim godinama života

Značaj vaspitanja u prvim godinama života – Diplomski rad

Човек и личност човека јесте једна од највећих загонетки данашњице. Иако свакодневно на свим пољима науке човек напредује, човекова личност и његове карактерне црте, тј. толика различтост представља велико искушење за све нас. Важност одређивања фактора који утичу на развој личности још више добија на значају када су у питању деца. Током последњих педесет година …

Značaj vaspitanja u prvim godinama života – Diplomski rad Read More »