Opšta i racio analiza finansijskog izveštaja

Za uspešno upravljanje finansijskim sistemom u preduzeću neophodna je aktivnost analize finansijskog poslovanja tj. finansijske analize. Smatra se da postoje tri aktivnosti koje određuju nastanak i razvoj finansijske analize: finansijsko upravljanje,upravljačko računovodstvo i finansijsko računovodstvo. Finansijska analiza se bazira na analizi finansijskih izveštaja. Posmatrano sa finansijskog aspekta, analiza poslovanja za potrebe menadžera, mora obuhvatiti analizu …

Opšta i racio analiza finansijskog izveštaja Read More »