Prostitucija

Prostitucija

Prostitucija(od latinske reči “prostituere“ koja znači “javno izlagati“) je prodavanje seksualnih usluga za novac ili neku drugu uslugu (zapošljavanje, rešavanje problema i dr.). Tako se pod pojmom prostitucije podrazumeva pojava svođenja seksualnog  života na robno-novčani odnos. Prostitucija je“oblik društvene delatnosti“ pod kojim se podrazumeva “prodaja tela i ljubavne veštine radi pribavljanja materijalne koristi“.  Dakle,to je …

Prostitucija Read More »