Privredni razvoj

Istraživanje i razvoj – Esej

Istraživanje i razvoj (R&D – Research and development) predstavlja deo preduzeća tj. kompanije koji je odgovoran za napredak preduzeća. Bolje rečeno istraživanje i razvoj predstavlja osnovnu pokretačku snagu koja pokreće preduzeće napred. Istraživanje ima za cilj da proučavanjem određenih pojmova, spoljašnjih uticaja unutrašnjih snaga, slabosti i mogućnosti otkrije nova znanja i šanse preduzeća kako bi …

Istraživanje i razvoj – Esej Read More »

Privredni razvoj – Seminarski rad

Pod privrednim razvojem se podrazumeva porast materijalne proizvodnje i nacionalnog dohotka uz istovremene strukturne promene i promene u funkcionisanju date privrede na opštoj uzlaznoj razvojnoj liniji, jedinstvo kretanja i razvoja, odnosno najopštiji oblik kretanja i razvoja privrede što opet  podrazumeva brojne promene koje su u istoj ravni i kvalitativne i kvantitativne a promene se dešavaju …

Privredni razvoj – Seminarski rad Read More »