Planovi redovnog poslovanja – Seminarski rad

Pod planiranjem se podrazumeva svako svesno i organizovano usmeravanje celokupnog procesa društvene reprodukcije, u skladu sa ciljevima i zadacima osnovnih nosilaca ekonomske politike, bez obzira na razlike u društveno-ekonomskom sistemu, stepenu razvijenosti materijalnih, proizvodnih snaga, organizaciji i metodama planiranja. Plan je u svom pojmovnom smislu svako svesno usmeravanje aktivnosti čoveka u određenom pravcu, tj. njegova …

Planovi redovnog poslovanja – Seminarski rad Read More »