Perspektive analize stanja poslovnog sistema

Perspektive analize stanja poslovnog sistema

Preduzeće koje je aktivan subjekt privređivanja, zbog prirode veza sa faktorima koji determinišu njegovu poziciju, svojstven je rast ili propadanje. Preduzeće se putem rasta i prilagođavanja unutašnje snage osposobljava da efikasno reaguje na povoljan izazov ili pretnje, dok odsustvo tog prilagođavanja dovodi do njegovog propadanja, a njegovu misiju preuzimaju druga uspešna preduzeća. Dok uređuje svoje …

Perspektive analize stanja poslovnog sistema Read More »