Poslovni marketing – Seminarski rad

Marketing danas perdstavlja nosioc preduzetničkih aktivnosti. Nemoguće je i zamisliti uspešno preduzeće koje nema aktivnu i atraktivnu marketinšu politiku. Kad je u pitanju poslovni marketing možemo reći da je ovaj deo maarketinga još u razvoju. On se vezuje za materijalna dobra tj. resurse koji su potrebni drugim preduzećima, vladnim i neprofitnim organizacijama i institucijama ili …

Poslovni marketing – Seminarski rad Read More »