Uloga i značaj finansijskog planiranja u preduzeću

Uloga i značaj finansijskog planiranja u preduzeću

U liberalno kapitalističkom sistemu u kojem finansije predstavljaju temelje fukncionisanja čitavog društvenoekonomsko sistema, apsurdno je govoriti o intuitivnom poslovanju i pripisivati uspeh kompanije pukoj sreći. Tako dolazimo do planiranja. Planiranje je još jedan od aspekata današnjeg poslovanja koji mora biti, pa ništa manje nego savršmen. Savršenstvo planiranja se ne postiže stvaranjem jednog plana kojeg se …

Uloga i značaj finansijskog planiranja u preduzeću Read More »