Zakonska regulativa zaštite poslovnih tajni – Seminarski rad

Poslovnom tajnom se smatra neobjavljena informacija koja ima veza sa poslovanjem kompanije ili radom organizacije i koja je poznata samo određnom broju lica i u vezi sa kojom, prema volji nadežnih organa kompanije ili organizacije, postoji obaveza ne deljenja tih informacija sa drugim kompanijama ili organizacijama. Primeri poslovnih tajni obuhvataju formulare, uzorke, metode, programe, tehničke …

Zakonska regulativa zaštite poslovnih tajni – Seminarski rad Read More »